ثبت سفارش های دیگر

اگر سفارشی دارید که در سفارش های پیش فرض های ‏تک نیست ، نگران نباشید ; چون علاوه بر خدمات پیش فرضی که در HTPay فراهم شده است، شرکت های تک امکان هرگونه پرداخت دیگر ارزی را برای شما فراهم کرده است و شما به راحتی می توانید با تکمیل فرم زیر هر نوع سفارشی را که در چارچوب قوانین های تک قرار می گیرد ،درخواست کنید .

 

*
7 درصد*
*
*
*

ثبت نظر

شما می توانید نام مستعار خود را نیز وارد کنید.

CAPTCHA