خرید ویزا کارت

لطفاً به منظور ثبت درخواست کارت به موارد ذیل دقت فرمائید:

  • هزینه صدور ویزا کارت 85 دلار می باشد .(هزینه ریالی آن را با محاسبه گر، محاسبه کنید.)
  • تحویل کارت ها در دوبی می باشد.
  • تمام فیلدهای موردنظر را مطابق با اطلاعات پاسپورت خود بدقت پر نمائید.
  • از مدت اعتبار پاسپورت شما باید بیشتر از 6 ماه باقی مانده باشد.
  • تمام موارد خواسته شده را به زبان انگلیسی وارد نمائید .

*
7 درصد*
*
*
*
*
*
*
*
*

ثبت نظر

شما می توانید نام مستعار خود را نیز وارد کنید.

CAPTCHA