قوانین

قوانین کلی

·  فروش ارز مسافرتي مجموعا ً يکبار در سال براي کليه مقاصد به مسافرين هوايي، زميني، ريلـي و دريايي بميزان ۳۰۰دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ مبادلهاي ميباشد.

·  فروش ارز مسافرتي به مسافرين با سن قانوني کمتر از ۱۲سال امکانپذير نميباشد

·  فروش ارز مسافرتي به ايرانيان مقيم خارج از کشور مجاز نمي باشد

·  فروش ارز سیاحتی صرفا برای سفرهای هوایی و در روزهای کاری میسر میباشد

·  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج کشور ویزای student  مشمول دریافت ارز مسافرتی جهت سفر به کشور مربوطه نمیباشند.

·  دارندگان گذرنامه های خدمت و سیاسی مشمول دریافت ارز مسافرتی نمیباشند

·  فروش ارز مسافرتی بیش از هفت روز مانده به سفر امکان پذیر نمیباشد

·  فروش ارز به مسافران عتبات عالیات و حج عمره صرفا در قالب کاروان های حج و زیارت امکان پذیر می باشد.

·  مسئولیت اصالت مستندات ارائه شده شامل بلیط ، ویزا ، گذرنامه ، عوارض خروجی به عهده مشتری میباشد.

·  تحویل حواله ، ارز تابع مقرارات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی در روز مراجعه به شعبه میباشد

·  فروش ارز اینترنتی صرفا در ساعات 9 الی 13:30 امکان پذیر میباشد

·  مسئولیت و عواقب عدم رعایت موارد فوق بر عهده اینجانب میباشد